Kuhina – kulttuurihyvinvointia ikäihmisten asumispalveluissa -hanke

Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka käynnistää syksyllä 2023 Kuhina – kulttuurihyvinvointia ikäihmisten asumispalveluissa -hankkeen. Viiden kuukauden mittaisen hankkeen aikana Pokka kehittää ja toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten kanssa moniammatillista yhteistyömallia, jossa kulttuurihyvinvointitoimintaa vakiinnutetaan osaksi Joensuun alueen ikäihmisten palveluasumisen yksiköitä.

Pohjois-Karjalan kansanteatterista jalkautuu kaksi taiteilijaa kahteen eri Siun soten ikäihmisten palveluasumisyksikköön toteuttamaan yhteisöllisen taideprosessin hoivakodissa. Taiteellisen työskentelyn keskiössä on ikäihmisen kohtaaminen ja elämänlaadun parantaminen taiteen keinoin.

Yhteisötaiteilijoina hankkeessa työskentelevät Pokan Hannele Turunen ja Sanna Kärkkäinen ja heidän työpareinaan toimivat työskentelevät viriketyöntekijät Hanna Nuutinen Noljakkakodista ja Asta Kämäräinen Hoivakoti Riihisärkästä. Myös hoivakotien muu hoitohenkilökunta seuraa tai osallistuu taiteilijoiden ja viriketyöntekijöiden työskentelyyn asiakkaiden kanssa hankkeen aikana. Lisäksi Pohjois-Karjalan kansanteatteri tarjoaa hoivakotien henkilökunnalle, esihenkilöstölle, Siun soten ikäihmisten palveluiden toimialueen johdolle vuorovaikutteista koulutusta taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista kouluttaja Maria Korkatin johdolla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää moniammatillista yhteistyötä taiteilijoiden, viriketyöntekijöiden, hoitohenkilökunnan sekä muun palveluasumisen henkilöstön välillä sekä tarjota kulttuurihyvinvointitoimintaa sinne, mistä ihmiset eivät pääse itse hakeutumaan taiteen äärelle. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia tuoda taidemenetelmiä ja kulttuurihyvinvointitoimintaa osaksi hoivakotien arkea.

Hanke toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston myöntämällä Taidetta kaikille -apurahalla.