Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka on huhtikuussa 2019 perustettu esittävän ja soveltavan taiteen osuuskunta ja esittävän taiteen kollektiivi.

Pokka tuottaa teatteria, tapahtumia, esitystaidetta, hankkeita ja koulutuksia Itä-Suomen alueella. Osuuskunnan jäsenten ammattitaidon ja kiinnostuksen kohteiden ytimessä ovat osallisuus, yhteisöllisyys, saavutettavuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, taiteidenvälisyys sekä yhteistyö muiden alojen kanssa. Pokan kaikki toiminta rakentuu seitsemän arvopylvään varaan.

1. Sisältö edellä toimiminen.
Pokan toimintaa ohjaavat vahvat sisäiset motiivit. Pokka ei toimi ulkokohtaisista syistä. Toiminnan sisältö on aina Pokan arvojen mukaista.

2. Taiteen saavutettavuus.
Toiminnan keskiössä on taiteen jalkauttaminen kansan pariin. Taide kuuluu kaikille.

3. Kanssaihmisten kunnioittaminen.
Pokka minimoi hierarkiarakenteet. Pokan toiminnassa kaikki ovat aidosti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.

4. Ekologisuus.
Pokka vaalii toiminnassaan kestävän kehityksen, ympäristöeettisyyden ja ekologisuuden periaatteita.

5. Luottamus ja läsnäolo.
Pokan toiminnassa jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään.

6. Rauhanomainen kansalaisaktivismi.
Pokka ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ihmisyyden spektriin kuuluviin ilmiöihin. Pokka tarjoaa vaihtoehtoja rahajohtoiselle maailmalle, kestämättömille kulutustottumuksille ja jatkuvan taloudellisen kasvun harhalle. Pokan toiminnassa kättelevät lempeä anarkismi ja keskusteleva rakenteiden ja ajatusmallien kyseenalaistaminen.

7. Paremman ja oikeudenmukaisemman maailman edistäminen taiteen keinoin.
Pokka uskoo taiteen maailmaa parantavaan ja ihmisen henkistä evoluutiota kiihdyttävään voimaan. Taiteella voi tavoittaa selittämättömän, valaista tieteen tavoittamattoman. Taiteen ja tieteen tasa-arvoisesta tutkimusliitosta syntyy syvempi ymmärrys, totuudellinen entiteetti, jonka loisteessa ihminen näkee paremmin maailman, itsensä ja toiset.

Pokan perustajajäsenet elokuussa 2019