Maria Korkatti

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sosionomi (AMK)

Maria (s. 1983) on mahdollistaja, joka liikkuu sujuvasti taiteen, järjestöjen, osuuskuntien ja kunnallisten luottamustehtävien välillä. Maria ohjaa, kouluttaa, tuottaa, esiintyy, fasilitoi ja tarttuu myös asioihin, jotka eivät ole hänelle entuudestaan tuttuja. Taide ja hyvinvointi, osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus ovat teemoja, jotka innostavat Mariaa ja joita hän mielellään pohtii muidenkin kanssa.

Ota yhteyttä!

maria@osuuskuntapokka.fi

Maria on mukana näissä