Maria Korkatti

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sosionomi (AMK)

Maria (s. 1983) on mahdollistaja ja aktivisti, joka toimii sujuvasti taiteen, järjestöjen, osuuskuntien ja julkisen sektorin sosiaalityön parissa. Maria ohjaa, kouluttaa, tuottaa, esiintyy, fasilitoi ja tarttuu myös asioihin, jotka eivät ole hänelle entuudestaan tuttuja. Marialla on vahva soveltavan taiteen ja monikulttuurisuuden osaaminen. Työskentely onnistuu suomen lisäksi luontevasti myös englanniksi. Taide ja hyvinvointi, osallisuus, yhteisöllisyys ja saavutettavuus ovat teemoja, jotka innostavat Mariaa ja joita hän mielellään pohtii muidenkin kanssa.

Ota yhteyttä Mariaan

Maria Korkatti
p. 044 292 0272
LinkedIn: Maria Korkatti