Maria Korkatti

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sosionomi (AMK)

Maria (s. 1983) on mahdollistaja ja aktivisti, joka toimii sujuvasti taiteen, järjestöjen, osuuskuntien ja julkisen sektorin sosiaalityön parissa. Maria ohjaa, kouluttaa, tuottaa, esiintyy, fasilitoi ja tarttuu myös asioihin, jotka eivät ole hänelle entuudestaan tuttuja. Taide ja hyvinvointi, osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus ovat teemoja, jotka innostavat Mariaa ja joita hän mielellään pohtii muidenkin kanssa.