Pohjois-Karjalan kansanteatterin tietorekistereitä ovat:

Markkinointirekisteri (päivitetty 1.12.2022)
Asiakasrekisteri (päivitetty 1.12.2022)
Lippuvarausrekisteri (päivitetty 1.12.2022)

Markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste koskien OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterin markkinointirekisteriä.

1. Rekisterinpitäjä

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri
2995038-4
Sairaalakatu 8, 80100 Joensuu
p. 045 783 19779
osuuskuntapokka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siiriliina Riikonen
p. 050 365 0991
siiriliina@osuuskuntapokka.fi

3. Rekisterin nimi

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterin (myöhemmin “Pokka” tai “osuuskunta”) markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Pokan tuottamien tai markkinoimien palvelujen, esitysten, tapahtumien ja sisältöjen
 • markkinointiin sekä niistä tiedottamiseen
 • mediatiedotteiden lähettämiseen
 • yhteistyötarjousten tekemiseen

5. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan vapaasti verkosta löytyvistä yhteystiedoista sekä nykyisten yhteistyökumppaneiden ja osuuskuntaan yhteydessä olleiden henkilöiden yhteystiedoista. Yhteydenottoihin kuuluvat puhelut, viestit sekä osuuskunnan verkkosivujen kautta lähetetyt yhteydenottopyynnöt. Tietoja voidaan kerätä myös osuuskunnan järjestämissä tapahtumissa.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaatio tai taho, johon henkilö liittyy

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää häntä koskevien tietoja käyttö johonkin luvussa 4 mainituista tarkoituksista. Pyynnöt tietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tulee lähettää sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät dokumentit suojataan ja säilytetään asianmukaisesti. Sähköisten dokumenttien käyttöoikeus rajataan vain osuuskunnan sisäiseen käyttöön.

10. Osuuskunnan verkkosivuston kävijäseuranta

Verkkosivuston osuuskuntapokka.fi kävijäseurannassa käytetään Google Analytics -työkalua, joka yksilöi sivuston käyttäjän evästeiden avulla. Kerätty käyttäjätieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista tai käyttämällä selaimessa erillistä lisäosaa. Osuuskunta hyödyntää kävijäseurannasta saatua tietoa tilastoinnissa ja palveluidensa kehittämisessä. Kävijäseurannasta saatuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Joensuussa 1.12.2022

Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste koskien
OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterin asiakasrekisteriä.

1. Rekisterinpitäjä

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri
2995038-4
Sairaalakatu 8, 80100 Joensuu
p. 045 783 19779
osuuskuntapokka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siiriliina Riikonen
p. 050 365 0991
siiriliina@osuuskuntapokka.fi

3. Rekisterin nimi

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterin (myöhemmin “Pokka” tai “osuuskunta”) asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • sopimusten ja tilausvahvistusten lähettämiseen
 • laskuttamiseen
 • Pokan tuottamien tai markkinoimien palvelujen, esitysten, tapahtumien ja sisältöjen
 • markkinointiin sekä niistä tiedottamiseen
 • yhteistyötarjousten tekemiseen

5. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yleisesti verkossa olevista tai erikseen osuuskunnalle lähetetyistä yhteystiedoista.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • organisaatio, taho tai yritys
 • y-tunnus tai henkilötunnus
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää häntä koskevien tietoja käyttö johonkin luvussa 4 mainituista tarkoituksista. Pyynnöt tietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tulee lähettää sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät dokumentit ovat suojataan ja säilytetään asianmukaisesti. Sähköisten dokumenttien käyttöoikeus rajataan vain osuuskunnan sisäiseen käyttöön. Rekisteri ja sen varmuuskopiot on tallennettu salasanoilla ja palomuureilla suojatuille laitteille. Laitteita säilytetään lukituissa tiloissa. Tietoja säilytetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mikäli tietoja tulostetaan paperille jotain tarkoitusta varten, pyritään tulosteet tuhoamaan välittömästi käytön jälkeen.

Joensuussa 1.12.2022

Lippuvarausrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste koskien OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterin lippuvarauksia.

1. Rekisterinpitäjä

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri
2995038-4
Sairaalakatu 8, 80100 Joensuu
p. 045 783 19779
osuuskuntapokka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siiriliina Riikonen
p. 050 365 0991
siiriliina@osuuskuntapokka.fi

3. Rekisterin nimi

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterin (myöhemmin “Pokka” tai “osuuskunta”) lippuvarausrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Pokan tuottamien tai markkinoimien esitysten tai tapahtumien lippuvarauksen merkitsemiseen.
Muiden Pokan tuottamien tai markkinoimien esitysten tai tapahtumien markkinointiin.

5. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Pokalle sähköpostilla, puhelimitse, viestillä tai kasvotusten tehdyistä lippuvarauksista.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • lippuluokka (esimerkiksi alennettu tai normaali)

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai kolmansille osapuolille.

8. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää häntä koskevien tietoja käyttö johonkin luvussa 4 mainituista tarkoituksista. Pyynnöt tietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tulee lähettää sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät dokumentit suojataan ja säilytetään asianmukaisesti. Sähköisten dokumenttien käyttöoikeus rajataan vain osuuskunnan sisäiseen käyttöön. Tulostettuja dokumentteja säilytetään niiden käytön ajan huolellisesti ja ne tuhotaan asianmukaisesti heti, kun se on mahdollista.

Joensuussa 1.12.2022