Rasisminvastainen draamatyöpaja koululaisille

Prosessidraama Rajat kiinni! on ennakkoluuloja ja rasismia käsittelevä draamatyöpaja koululaisille. Työpaja koostuu erilaisista draamaharjoitteista sekä tarinankerronnasta ja sen tavoitteina oli tutkia ja murtaa maahanmuuttajiin liittyviä ennakkoluuloja, kannustaa omien ajatusten ilmaisemiseen, kohtaamiseen ja keskusteluun, asettua toisen asemaan, etsiä toimintamalleja hankaliin tilanteisiin ja harjoitella draamatyöskentelyä oman ryhmän kanssa.

Työpajan kohderyhmään kuuluvat n. 15 – 20 -vuotiaat nuoret.

Prosessidraama Rajat kiinni! on alunperin valmistettu vuonna 2017 osana Joensuun kaupunginteatterin Tähtikartta2017-hanketta. Työpaja alkuperäinen nimi oli Vastaanottokeskus ja se rakentui Tähtikartta-hankkeen alussa tehtyjen Paiholan vastaanottokeskuksen sekä Joensuun tukiasuntojen asukkaiden haastattelujen pohjalle, joiden ympäriltä työpajan vetäjä Sanna Kärkkäinen kirjoitti prosessidraaman käsikirjoituksen. Keväällä 2017 Kärkkäinen keikkaili yhdessä näyttelijä Seppo Timosen kanssa ympäri maakuntaa yhteensä 22 työpajan verran.

Nyt kiitosta saanut työpaja on päivitetty tähän päivään ja se on jälleen tilattavissa osana Osuuskunta Pokan ohjelmistoa.

Osallistujamäärä: Max. n. 20 hlöä

Kesto: 2 x 45 minuuttia

Tilavaatimukset: Luokkahuone tai vastaava. Luokkahuoneesta raivattava pulpetit tilan sivustoille.

Jätä viesti