Taiteen uudet kontekstit

Lyhyt esittely tai pidempi koulutus taiteen uusista konteksteista, mm. taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Lyhyt esittely (20 – 30 min) toimii tietoiskuna esimerkiksi osana muuta koulutuskokonaisuutta tai tapahtumaa.

Pidemmässä koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä taiteesta ns. uusissa konteksteissa, joita voivat olla esim. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vaikuttamistyö, organisaatioiden kehittäminen. Esitellään mm. taiteen ja kulttuurin tekemisen tavoitteita ja kulttuurihyvinvointitoimintaa ohjaavia suosituksia ja suunnitelmia. Osallistujia johdatetaan pohtimaan omaa suhdettaan taiteen hyvinvointivaikutuksiin ja taiteeseen ja kulttuuriin perusoikeutena.

Yhteydenotot:

maria@osuuskuntapokka.fi