Toiminnalliset yhdenvertaisuus­koulutukset

Koulutuksessa opitaan tunnistamaan eriarvoisuutta luovia ja syrjiviä toimintatapoja sekä vahvistamaan yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä. Toiminnallisia menetelmiä hyödyntävässä koulutuksessa pohditaan yhdessä, kuinka omassa arjessa ja työssä voi luoda turvallisempia tiloja, joissa kaikki tulevat yhdenvertaisesti ja empaattisesti kohdelluiksi. Koulutuksen lähtökohtana on, että kun tunnistamme omat etuoikeutemme, voimme kohdella muita oikeudenmukaisemmin.

Koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaiseksi. Käsiteltäviä osa-alueita voivat olla esimerkiksi rasismin ennaltaehkäisy, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, saavutettavuus ja turvallisemmat tilat.
Koulutus voi olla kertaluontoinen työpaja tai useammasta kokoontumisesta koostuva sarja. Tilaa koulutus osaksi henkilöstöpäivää, opiskelijoille tai asiakkaille!

Työpajan voi tilata suomeksi tai englanniksi.

Osallistujat: Maksimi noin 40 henkilöä. Mikäli pieni ryhmä (noin 5 hlö), voi olla vain yksi ohjaaja.

Kesto: Minimikesto 2,5 tuntia

Yhteydenotot:

anni@osuuskuntapokka.fi
maria@osuuskuntapokka.fi