Visuaalinen suunnittelu

Visuaaliset ilmeet ja markkinointimateriaalit yhdistyksille, yhteisöille, tapahtumille ja tuotannoille.